آغاز عملیات پاییزی تغذیه درختان چنار در محدوده فضای سبز منطقه ۱۷
  • جزییات خبر / اخبار منطقه / تعداد بازدید: 64 print
  • 1397/7/18
  • آغاز عملیات پاییزی تغذیه درختان چنار در محدوده فضای سبز منطقه ۱۷

  •  اداره فضای سبز و مرکز تام منطقه۱۷ به منظور بررسی مشکلات زوال درختان چنار اقدام به تغذیه درختان چنار قبل از خزان پاییزی درختان کرد.


 در پی این اقدام تغذیه در این فصل باعث ذخیره مواد غذایی درختان چنار در دمبرگ گیاه خواهد شد و درخت ذخایر تغذیه از سال قبل را در بهار سال آینده بروز می دهد لذا استفاده از کود کلات آهن ۱۰ درصد به مقدار مصرفی ۱ تا ۱.۵ در هزار به صورت پایلوت در چند بوستان منطقه۱۷ بر روی درختان چنار انجام شد.

محلول پاشی کود آهن باعث جذب سریع و صرفه جویی در مصرف کود باعث اثر بخشی بهتر بر روی درختان چنار در بهار سال آینده خواهد شد.

عملیات محلول پاشی کود آهن بر روی درختان چنار با حضور مستمر کارشناسان مرکز تام اداره فضای سبز در  ساعات اولیه طلوع صبح به مدت ۱۵ روز صورت می گیرد.