09/18/2018 - سه شنبه 27 شهريور 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1397/4/19 | ساعت: 11:40 | تعداد بازدید خبر: 22

** ناحیه یک ** گزارش تصویری : بازدید مهندس حسین زاده شهردار ناحیه بهمراه مدیران شهری از اماکن تجاری و پرخطر سطح ناحیه


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج