07/21/2018 - شنبه 30 تير 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1397/3/19 | ساعت: 09:46 | تعداد بازدید خبر: 16

ناحیه یک ** گزارش تصویری ** : جهت رفاه حال و آسایش شهروندان انجام شد :تخریب ملک متروکه و خطر ساز قدیمی گرمابه یزدی ها


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج