11/18/2018 - يكشنبه 27 آبان 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1397/2/26 | ساعت: 12:00 | تعداد بازدید خبر: 69
image

بازدید مهندس حسین زاده شهردار ناحیه جهت بررسی و شناسایی راه کار فنی از گود های سطح محدوده

به گزارش روابط عمومی ناحیه 1 منطقه 17  مهندس حسین زاده شهردار ناحیه جهت رفع  خطر و استاندارد سازی ،از گودهای  رها شده سطح ناحیه به همرا ه کارشناسان مربوطه بازدید بعمل آورد .حسین زاده با بررسی  تمامی عوامل ، جهت جلوگیری از خطرات  ممکنه دستور انجام اقدامات لازم را صادر کرده و مهم دانست .


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج