11/18/2018 - يكشنبه 27 آبان 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1397/2/26 | ساعت: 12:00 | تعداد بازدید خبر: 31
image

برگزاري كلاس آموزشي 137 در سراي محله وصفنارد

اجراي برنامه هاي آموزش همگاني 137به منظور آگاهي و فرهنگ سازي اقدام به برگزاري كلاس آموزش 137 در سراي محله وصفنارد نمود.و درخصوص فعاليت ها و ماموريت هاي مرتبط با سامانه 137 و نحوه پيام گذاري دراين سامانه آموزش هاي لازم را به شركت كنندگان در اين كلاس آموزشي ارائه نمودند. همچنين بسته هاي آموزشي و تبليغاتي در كلاس آموزشي توزيع گرديد .


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج