11/20/2018 - سه شنبه 29 آبان 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1397/2/24 | ساعت: 08:41 | تعداد بازدید خبر: 32

رفع خطر : بازدید مهندس حسین زاده شهردار ناحیه جهت بررسی و شناسایی راه کار فنی از گود های سطح محدوده


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج