11/18/2018 - يكشنبه 27 آبان 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1396/11/23 | ساعت: 12:00 | تعداد بازدید خبر: 244
image

"طرح کوچه به کوچه": پاکسازی و جمع آوری برف های دپو شده کوچه های فرعی خیابان سجاد جنوبی


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج