11/20/2018 - سه شنبه 29 آبان 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1396/11/9 | ساعت: 01:01 | تعداد بازدید خبر: 69

ناحیه سه // گزارش تصویری ** مشارکت شهروندان درنگهداشت شهر

مشارکت شهروندان درنگهداشت شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17به نقل ازفتاحی مدیر روابط عمومی ناحیه گفت:  درابتدایی ترین ساعات روزدرابتکاری نو با حضورکارمندان ومشارکت مردم فهیم دارالشهدائ تهران یاری رساندن به درختان سفیدپوش دربرنامه کاری قرارگرفت ودرفضایی شاد ومفرح درختان سطح ناحیه از بار سنگین برف آزادشدند . وی افزود در این اقدام خود جوش تعداد بیش از400 اصله درخت از بارسنگین برف آزاد شدند.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج