07/21/2018 - شنبه 30 تير 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1396/11/1 | ساعت: 01:20 | تعداد بازدید خبر: 50

* ناحيه سه * گزارش تصويري //جلسه هیئت امنا و مدیر محله سرای محله بلورسازی

جلسه هیئت امنا و مدیر محله سرای محله بلورسازی با موضوع هماهنگی جهت رسیدگی به درخواستهای شهروندان درسرای محله بلورسازی برگزارگردید.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج