09/18/2018 - سه شنبه 27 شهريور 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1396/6/21 | ساعت: 10:54 | تعداد بازدید خبر: 89

جمع آوری خاک و نخاله مازاد سطح ناحیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17 مهندس کوه نژاد ،شهردار ناحیه ، گفت: بیش از 12 متر مکعب خاک و نخاله مازاد از سطح محدوده ناحیه جمع آوری گردید.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج