09/18/2018 - سه شنبه 27 شهريور 1397
Menu

نمایش خبر

تاریخ انتشار: 1396/6/21 | ساعت: 10:50 | تعداد بازدید خبر: 54

شستشو جداول و معابر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17 به نقل از مهندس کوه نژاد شهرداری ناحیه گفت: در برنامه زمانبندی ، پاکسازی و شستشو جداول بیش از12000 متر طول جداول سطح ناحیه پاکسازی و شستشو شدند.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج