01/22/2017 - يكشنبه 3 بهمن 1395
Menu

منطقه 17 شهرداری تهران در جنوب غربی تهران واقع گردیده است .

ورود شما را به درگاه خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 17 خیر مقدم عرض نموده و امیدواریم خدمات این درگاه برآوردکننده ی نظرات و خواسته های شما باشد.


مهدی عباسی

تلفن:02155705466

پست الکترونیک:info@region17.tehran.ir

خبر ویژه

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج