01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
Menu

برنامه ریزی و توسعه شهری

معرفی معاون

رسول منتظری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

رسول منتظری

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج