01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
Menu

مالی و اقتصاد شهری

معرفی معاون

مهرداد سلگی

معاونت مالی و اقتصاد شهری

مهرداد سلگی

معاون مالی و اقتصاد شهری
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج