نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت تصویر تلفن
محمود کلهری شهردار منطقه 96042227
حسن داننده مشاور و مدیر حوزه شهردار 96042232
منصور اقبالی مدیر حراست 96042191
محمدحسن مقدسی مدیر بازرسی 96042200
ابراهیم ابویی مهریزی رئیس روابط عمومی 96042230
نسرین رزم دیده رئیس اداره حقوقی 96042252
حامد شریفی رئیس اداره املاک و مستغلات 96042180
ابراهیم کوه نژاد دبیر ستاد پیشگیری بحران منطقه 55685705
سید ابراهیم خوشحال مسئول سامانه 137 96042199
کاظم خدمتی مسئول سامانه 1888 96042208
معاونت مالی و اقتصاد شهری
مهرداد سلگی معاون مالی و اقتصاد شهری 96042056
مینا احمدزاده رئیس اداره حسابداری 96042022
مهدی رضائی رئیس اداره درآمد 96042040
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
رسول منتظری معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 96042161
مهدی هاشمی پور رئیس اداره فن آوری و اطلاعات و ارزیابی عملکرد 96042210
مهدی ناصری رئیس اداره برنامه و بودجه 96042167
حسین عرب نژاد رئیس اداره پایش و ارزیابی عملکرد
96042170
مهتاب محمودی رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها 96042170
معاونت خدمات شهری و محیط زیست
حسن قاسمیان معاون خدمات شهری و محیط زیست 96042451
غلامرضا رفیعی قشلاق رئیس اداره خدمات شهری منطقه 96042460
علی سراج ده گردان رئیس اداره زیباسازی 96042470
ابوالحسن خادمی مقدم رئیس اداره ساماندهی و صنایع و مشاغل 96042480
علیرضا فرخی رئیس اداره پسماند 96042490
اصغر صالح رئیس اداره فضای سبز 96042475
معاونت حمل ونقل ترافیک
مهدی نوروزی معاون حمل ونقل ترافیک 96042551
اردشیر میرزایی جانشین معاون حمل و نقل ترافیک
96042535
ابوالفضل رباطی رئيس اداره نظارت و اجرا
محمود خاکی رئيس اداره حمل و نقل عمومی
معاونت فنی و عمران
علی رضائی درآباد
معاون فنی و عمران 96042511
حسین زادنوروزی رئیس قسمت نظارت واجرا 96042515
عبدالمجید عسکری رئیس قسمت پشتیبانی فنی 96042506
هادی رضوی ظریف پسند رئيس واحد اجرايي حوزه فني و عمراني 96042525
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
بابک حقیقی راد معاون امور اجتماعی و فرهنگی 96042571
علی حیدری ساری رئیس اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی 96042596
حسین مهربان کلشتری رئیس اداره آسیبهای اجتماعی 96042565
یوسف واحدی رئیس اداره فرهنگی
96042576
معاونت شهرسازی و معماری
مهدی یوسفی معاون شهرسازی و معماری 96042101
علی بکرامی رئیس قسمت صدور پروانه 96042103
محسن بنایی خلیل آباد رئیس قسمت بازدید یکسان 96042108
مجید دستمرد رئيس واحد بازرسي و نظارت فني 96042118
عطیه کبورانی رئيس اجرای احکام 96042094
معاونت توسعه منابع انسانی
معصومه مهران معاون توسعه منابع انسانی 96042121
بهداد میرافشار رئیس اداره آموزش 96042275
رحمت عیسی زاده رئیس امور اداری 96042122
ناحیه یک
ایرج مرشدلو شهردار ناحیه1
96042411
بهروز روح زاد اداره فني و ترافيك 96042425
تقی محب علی اداره زیست محیطی و خدمات شهري 96042431
روح الله حیدریان اداره اجتماعي و فرهنگي 96042430
جواد زندنیا اداره مالي و اداري 96042415
مهران عباسپور معاون ناحیه1 96042420
ناحیه دو
ابراهیم کوه نژاد
شهردار ناحیه2
96042351
آرش سعدوندی اداره فني و ترافيك 96042365
طاهر قاسمی اداره زیست محیطی و خدمات شهري
مریم ثابتی اداره اجتماعي و فرهنگي 96042375
حسن میرحاج اداره مالي و اداري 96042360
امین امینی وفا اداره شهرسازي و كنترل ساخت و ساز
96042355
ناحیه سه
مرتضی مرادی شهردار ناحیه3 96042311
محسن نجفی اداره عمران و ترافيك ناحیه3 96042335
نورعلی کیا معاون شهردار ناحیه3 96042328
رضا برونک اداره اجتماعي و فرهنگي ناحیه3 96042325
شراره قره داغی اداره مالي و اداري ناحیه3 96042315
 امیر ایزدپناه سرنقی اداره شهرسازی ناحیه3    96042321
محمدرضا هادویان پور اداره امور شهری و محیط زیست ناحیه3 96042334