12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
Menu

سخنان شهردار تهران

شهردار تهران

سید محمد علی افشانی

شهردار تهران

سید محمد علی افشانی

شهردار تهران

بازخوانی سخنان شهردار تهران در همایش فصلی مدیران سال 1397

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج