معرفی ریاست

محمود کلهری

شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری منطقه 17

محمود کلهری

شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری منطقه 17

خدمات


 نقشه ها  مقالات  تصاویر
     
 ویدئوها  اطلاعیه ها  مراکز تخلیه امن

اضطراری منطقه 17

     
 آموزش همگانی  آموزش کودکان  اطلاعات تماس