زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > ساير مؤسسات آموزشي
 
آموزشگاه خياطی چشمه
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس فنی حرفه ای - طبقه دوم - خياطی چشمه
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت