زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
دبستان ايران
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس م ابوذر - جنب درمانگاه داريوش
تلفن 55725783
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت