زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
دبستان امام خمينی
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس خ ابوذر - خ شهيد فتحی
تلفن 55706695
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت