زندگي در تهران > فرهنگي ، مذهبي > سينماها
 
سينما تئاتر بهاران
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس ميدان بهاران
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت