زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
درمانگاه بهاران
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس خ عسگری - درمانگاه بهاران
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت