زندگي در تهران > بهداشت و درمان > بيمارستان ها و مراكز پزشكي درماني
 
مرکز بهداشت سجاد (ع)
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس خ سجاد شمالی
تلفن 66214040
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت