زندگي در تهران > بهداشت و درمان > بيمارستان ها و مراكز پزشكي درماني
 
مرکز بهداشت امام خمينی
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس خ ابوذر - خ گلچين - م گلچين
تلفن 55770207
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت