زندگي در تهران > بهداشت و درمان > بيمارستان ها و مراكز پزشكي درماني
 
مرکز بهداشت خاکباز
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس یافت آباد شرقی - خيابان آسيا
تلفن 66239074
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت