زندگي در تهران > بهداشت و درمان > بيمارستان ها و مراكز پزشكي درماني
 
مجتمع پزشکی گلسار سجاد(ع)
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس پزشکی سجاد - طبقه دوم ساختمان پزشکان
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت