زندگي در تهران > بهداشت و درمان > بيمارستان ها و مراكز پزشكي درماني
 
بيمارستان ضيائيان
منطقه منطقه 17
ناحیه
آدرس خيابان ابوذر - روبروی شهرداری منطقه 17
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت