12/09/2019 - دوشنبه 18 آذر 1398
Menu

منطقه 17 شهرداری تهران در جنوب غربی تهران واقع گردیده است .

ورود شما را به درگاه خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 17 خیر مقدم عرض نموده و امیدواریم خدمات این درگاه برآوردکننده ی نظرات و خواسته های شما باشد.


محمود کلهری

تلفن:96042004

 

خبر ویژه

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج