11/20/2018 - سه شنبه 29 آبان 1397
Menu

معرفی ناحیه

معرفی ناحیه یکناحيه يک ( نبض اقتصادي منطقه 17 )

ناحيه يك شهرداري منطقه 17 ، شمال و غرب آن را تحت پوشش قرار مي دهد

موقعيت جغرافيايي

شمال : خيابان قزوين و خيابان آذري

جنوب : خيابان ابوذر ، خيابان سجاد جنوبي و خيابان شهيد مراد بيگي

شرق : خيابان شهيد مهمان نوازان و خيابان شهيد احمدي

غرب : جاده ساوه ( بزرگراه آيت الله سعيدي )


محلات ناحيه

اين ناحيه از اين محلات تشكيل شده است :

-یافت آباد

-ابوذر غربی

-آذری

-امام زاده حسن


خصوصيات مهم ناحيه

الف – اين ناحيه از جهت دارابودن مراكز تجاري و صنعتي ، نبض اقتصادي منطقه به شمار مي رود.

1 – واحد هاي بزرگ صنعتي : در حاشيه جنوبي خيابان قزوين و در بزرگراه آيت الله سعيدي

كارخانه هايي با كاركردهاي فرا منطقه اي وجود دارد و همچنين تعميرگاهها و انبارهاي كالا كه مكمل كارخانجات موجود است .

2 – واحد هاي توليدي و تجاري – استقرار بازار مبل يافت آباد در اين ناحيه ،كه يكي از بزرگترين و مهمترين مراكز تجاري منطقه است باعث گرديده تا كارگاههاي بزرگ و كوچك توليد وسايل چوبي در جوار واحدهاي فروش صنايع چوبي به فعاليت به پردازند .

3 – واحدهاي توليدي – تجاري امين الملك : بازار معروف كيف و كفش در اين قسمت از ناحيه واقع شده است . همجواري واحدهاي توليدي بزرگ و كوچك در مجاورت واحدهاي فروش آنها بطور قابل ملاحظه اي در اين بازار ديده مي شود .

ب – وجود خيابانهاي قزوين ، ميدان شمشيري ( به عنوان پايانه مسافري داخل و خارج شهري ) و بزرگراه آيت الله سعيدي ناحيه را به يكي از مراكز مهم رفت و آمد منطقه تبديل نموده است .

ج – عبور قسمتي از خط راه آهن تهران – تبريز ناحيه را به دو قسمت مجزا تبديل نموده است . ارتباط اين دو قسمت از طريق زير گذرهاي عبوري تعبيه شده ميسر مي باشد و عبورازشمال به جنوب ناحيه و برعكس به علت وجود همين ريل به آساني ميسر نيست .

مساحت

1 /245 هكتار مساحت ناحيه يك است كه به اين دليل كوچكترين ناحيه منطقه به شمار مي رود . محله امامزاده حسن كوچكترين و يافت آباد بزرگترين محله آن مي باشد .

جمعيت

جمعيت ناحيه يك در سال 81 ، به 63458 نفر رسيده است . نگاهي به آمار جمعيت ناحيه نشان مي دهد

كه اين ناحيه در سالهاي اخير با تغييرات مهمي روبرو بوده است . جمعيت ناحيه يك را در سال 59 ،

886140 نفر سر شماري نموده اند . در سال 65 ، جمعيت 82503 نفر بوده است و در سال 75 ، جمعيت 71418 نفر گزارش شده است . به اين ترتيب كاهش جمعيت ازتغييرات مهمي است كه ناحيه با آن مواجه گشته است . در طول گزارش به عوامل مهمي كه منجر به اين تغييرات شده است اشاره خواهيم نمود . با اين وجود ناحيه يك 25 % از كليه جمعيت منطقه راتشكيل ميدهد . محله سه راه آذري ( 1 ) شهرداري با جمعيتي درحدود 7010 نفر كم جمعيت ترين محله ناحيه و محله يافت آباد ( 12 )با جمعيتي بالغ بر 14033 نفر پر جمعيت ترين محله اين ناحيه به شمار مي رود .

تراكم جمعيت

تراكم جمعيت ناحيه به 259 نفر در هكتار مي رسد كه ازاين حيث كم تراكم ترين ناحيه شهرداري منطقه17 مي باشد . يافت آباد كم تراكم ترين و هشت متري طوس پر تراكم ترين محلات ناحيه يك

است .

بافت فيزيكي غالب

با توجه به نتايجي كه محققين از محلات منطقه به دست آورده اند69 % فضاي ناحيه مسكوني و 12 % از آن به علت وجود دو بازار مبل و كيف و كفش تجاري محسوب مي شود. كارخانجات و فضاهاي صنعتي 5/10 % ، مراكز اداري 5 % ، فضاي سبز 3 % ، زمينهاي باير و غير قابل استفاده 5/0 %از بافت اين ناحيه را شامل مي شوند .

وضعيت فيزيكي بناها

69 % بناهاي ناحيه يك را واحد هاي دو يا چند طبقه و 30 % را بناهاي يك طبقه تشكيل داده اند. تنها 1% از بناهاي موجود متعلق به مجموعه هاي آپارتماني است .

» سن تقريبي بناها

نوسازي در اين ناحيه خيلي كم و حدوداً 10 % از كل بناهاي موجود را شامل مي شود . بناهايي با عمر ده تا سي سال 42 % و بناهاي بالاي سي سال 48 % را در بر مي گيرد .

بنابر اين ناحيه يك با بافتي فرسوده مواجه است و عمر بالاي بناها براي اهالي خطر آفرين مي باشد.

وضعيت سكونت

وضعيت املاك در اين ناحيه تقريباً مشخص و اكثر آنها داراي سند مالكيت است كه ساكنين آنها صاحبان اصلي املاك هستند و به علت وجود بناهاي چند طبقه نرخ اجاره در اين ناحيه بالاست.

ملكي عرصه و اعيان : 62 % ملكي اعيان 5/7 % اجاره نشيني 30 % ساير : 5/0 %


جمعيت فعال

بيشترين جمعيت شاغل ناحيه يك را كارگران با 39% تشكيل مي دهند . كارمندان قشر دوم را با 29 % به خود اختصاص داده اند . خدماتي ها 14 % ، صنعتگران 12 % ، متخصصين 3% و ساير مشاغل 3% ديگر جمعيت ناحيه را شامل هستند .


جمعيت غير فعال

محصلين با 55% بيشترين در صد جمعيت غير فعال ناحيه هستند .

سپس خانه دارها با 37% و افراد داراي درآمد بدون كار با 8% از ديگر بخشهاي جمعيت غير فعال محسوب مي شوند .

جمعيت داراي درآمد بدون كار شامل قاچاقچيان ، دلالان و افرادي است كه از راه هاي نامشروع كسب در آمد مي كنند.

وضعيت تحصيلي

آمار تحصيلي اهالي ساكن در اين ناحيه به شرح زير مي باشد :

بيسواد : 10% ابتدايي: 20% راهنمايي : 4/27 % دبيرستان : 20 % ديپلمه : 3/15 %

موسسات عالي : 4% حوزه علميه : 9/0 % سواد آموزي : 2% غير رسمي : 4/0 %

سطح سواد در اين ناحيه طبق آمار بالا ، پايين گزارش شده است .بيشتر افراد بيسواد را مسن ترها و خانم ها تشكيل مي دهند ولي اغلب جوانان به دبيرستان و دانشگاه راه پيدا كرده اند.


بعد خانوار

15354 خانوار در ناحيه يك ساكن هستند .

بيشترين درصد متعلق به خانوار هايي است كه بين 2 تا 6 نفره اند.

يك نفره : 2% دو نفره : 11% سه نفره : 23% چهار نفره : 22% پنج نفره : 16%

شش نفره : 11% هفت نفره : 6% هشت نفره : 5% نه نفره : 3% ده نفره يا بيشتر : 1%

وضعيت تابعيت

98% ازاهالي را ايرانيان و 2% را افغاني ها تشكيل مي دهند.

وضعيت قوميت

بيشترين افراد ناحيه يك را آذري زبان ها با 62% از جمعيت ساكن تشكيل مي دهند و به علت مهاجرت روز افزون هموطنان شمالي به اين ناحيه 30% شمالي هستند و 8 % ساير اقوام از جمله لر ،كرد و جنوبي مي باشند .

وضعيت دين و مذهب

5/1 % از ساكنين مسلمانان سني و ساير اهالي مسلمانان شيعه هستند.


مراكز فرهنگي و آموزشي

15 دبستان ، 12 راهنمايي ، 16 دبيرستان ، 4 مركز پيش دانشگاهي ، يك خانه فرهنگ ، يك كتابخانه ، يك كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ، يك كانون فرهنگي تربيتي و يك مركز تشكل هاي مردمي ، سرمايه هاي فرهنگي آموزشي اين ناحيه محسوب مي شوند .

ناحيه از لحاظ سرانه آموزشي در مرتبه خوبي قرار دارد ولي ازلحاظ داشتن مراكز فرهنگي ، چون خانه هاي فرهنگ و كانون ها در مضيقه است .

فضاي سبز

در ناحيه تنها 8 بوستان وجود دارد و با در نظر گرفتن اين كه در محلات 2 و 3 هيچ فضاي سبزي نيست ميتوان به دليل كاهش سرانه فضاي سبز دراين ناحيه پي برد .

مراكز مذهبي

33 مسجد در محله گزارش شده است . وجود مساجد به عنوان يكي از بهترين پايگاه هاي مردمي

مي تواند در برنامه ريزي هاي مسئولين سهم عمده اي داشته باشد .

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج