10/23/2019 - چهارشنبه 1 آبان 1398
Menu

اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی ریاست

مهدی هاشمی پور

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهدی هاشمی پور

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج