10/23/2019 - چهارشنبه 1 آبان 1398
Menu

معرفی محلات

تغییرات تقسیم بندی محله ای منطقه 17

با توجه به اینکه تقسیم بندی محلات در منطقه 17 به 21 محله با ساختار هویتی محلات مغایرت اساسی داشت ، مدیریت شهری منطقه تصمیم گرفت تا در جهت بهبود این تقسیم بندی بر اساس هویت تاریخی ، فرهنگی و مذهبی محلات ، در تفکیک فضایی محلات تجدید نظر نموده و21 محله را به 14 محله هویتی جدید با اسامی خاص آن محلات تقسیم بندی نماید ، جدول مربوطه در ذیل آورده شده است .

جدول تقسیم بندی محله ای جدید منطقه 17

ناحیه تعداد محلات نام محله
1 4 یافت آباد، ابوذر غربی، آذری، امام زاده حسن(ع)
2 6 زهتابی، وصفنارد، جلیلی، گلچین، سجاد ، زمزم
3 4 مقدم ، ابوذر شرقی ، باغ خزانه ، بلور سازی


  • آدرس : تهران، خیابان قزوین، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان ابوذر، روبروی بیمارستان ضیائیان
  • تلفن: 96042000
  • فکس: 96090730
  • کد پستی: 1363775753
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج