09/23/2017 - شنبه 1 مهر 1396
Menu

منطقه 17 شهرداری تهران در جنوب غربی تهران واقع گردیده است .

ورود شما را به درگاه خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 17 خیر مقدم عرض نموده و امیدواریم خدمات این درگاه برآوردکننده ی نظرات و خواسته های شما باشد.


مهدی عباسی

تلفن:96042004

پست الکترونیک:info@region17.tehran.ir

خبر ویژه

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج